با استفاده از اين ابزار ميتوانيد اين امكان را به كاربران خود بدهيد تا در سايت يا وبلاگ شما عكس ها يا فايل هاي خود را اپلود كنند.اين ابزار فايل هاي شمارا در سايت ياسي گيگ آپلود ميكند.

  پسوندهای مجاز : .JPEG, .JPG, .GIF, .PNG, .PSD, .RAW, .TGA, .TIF, .TIFF, .BMP, .JOE, .JFIF, .DIB, .IMG, .AAC, .DXF, .DWG, .ICO, .CPT, .CDR, .PDF, .SWF, .FLA, .ISO, .MP4, .3GP, .VOB, .DPG, .TP, .BUP, .IFO, .SRT, .SUB, .PLS, .OGG, .ASF, .DOC, .DOCX, .TXT, .ACCDB, .MDB, .XLS, .XLSX, .PPT, .TIF, .BZ2, .BGL, .BDC, .SCR, .CHM, .FON, .TTF, .JSK, .RMBV, .AVO, .XML, .CSS, .DIVX, .SISX, .SIS, .JAR, .JAD, .TAR, .FLV, and .TORRENT

آپلود عكس و فايل
 

قالب نمايشگر:


 

 

ساده سفید

قرمز

سبز

آبي

خاکستری

ساده مشکی

نارنجی

زرد

بنفش

مشکی