با استفاده از کدهاي زير تصویر مورد نظر در گوشه سمت چپ یا راست به انتخاب خودتان قرار میگیرد برای استفاده از این ابزار میتوانید کدهای مورد نظر خود را کپی و در بالاترین نقطه قالب وبلاگ خود قبل از کدهای <html> قرار دهید تا در مکان مورد نظرتان قرار بگیرد . بزودی در مناسبت های مختلف به تعداد این کدها اضافه خواهد شد.


کدهای حمایتی سمت چپ تراکتورسازی کدهای حمایتی سمت راست  تراکتورسازی
 
 
کدهای حمایتی سمت چپ سپاهان کدهای حمایتی سمت راست سپاهان
 
 
کدهای حمایتی سمت چپ ماه رمضان کدهای حمایتی سمت راست ماه رمضان
 
 
 
 
 
 
کدهای حمایتی سمت چپ فاطمیه کدهای حمایتی سمت راست فاطمیه
 
 
کدهای حمایتی سمت چپ عید نوروز کدهای حمایتی سمت راست عید نوروز
 
 
 
 
 
 

 صفحه:: 1 - 2