با استفاده از اين ابزار می توانید اين امكان را به بازديدكنندگان خود بدهيد تا مشخصات آی پی و کامپیوتردر وبلاگ يا سايت شما ديده شود. مسلما نمایش این ابزار برای کاربران سایت شما جذاب خواهد بود . کدهای ارائه شده در این بخش شامل 4 بخش کد  نمایش آی پی پیشرفته به زبان فارسی و انگلیسی و کد نمایش ساده آی پی بازدیدکننده می باشد

نمونه:
 

نمونه:
 

نمونه:
 

نمونه: