با استفاده از اين ابزار ميتوانيد نمايشگر موس وبلاگ خود را عوض کنيد و به نمايشگر هاي ديگري تغيير بدهيد اين کار آسان است فقط ميخواهد نمايشگر موس خود را انتخاب و با کيک برروي يک دکمه و قرار دادن کد آن در بالاي قالب وبلاگ خود نمايشگر آن وبلاگ را تغيير بدهيد

تغییر نمایشگر موس
 

نوع نمایشگر موس:


 

 

نمايشگر 1 نمايشگر 2 نمايشگر 3 نمايشگر 4 نمايشگر 5
نمايشگر 6 نمايشگر 7 نمايشگر 8 نمايشگر 9 نمايشگر 10
نمايشگر 11 نمايشگر 12 نمايشگر 13 نمايشگر 14 نمايشگر 15
نمايشگر 16 نمايشگر 17 نمايشگر 18 نمايشگر 19 نمايشگر 20
نمايشگر 21 نمايشگر 22 نمايشگر 23 نمايشگر 24 نمايشگر 25
نمايشگر 26 نمايشگر 27