ابزار فرم تماس نسخه 2 ، با سبک گرافیکی جدیدتر طراحی شده و با درج کد ابزار در صفحه سایت یا وبلاگ ، لینک متنی و یا دکمه گرافیکی نمایش داده می شود که کاربر با کلیک روی آن ، در خود سایت یا وبلاگ شما، فرم تماس مربوطه باز خواهد شد.
تفاوت ابزار فرم تماس نسخه یک با این نسخه جدید در این است که در ابزار قدیمی صفحه فرم تماس در پنجره جدیدی خارج از صفحه سایت یا وبلاگ شما باز میشد.
برای دریافت کد این ابزار ابتدا نوع نمایش این ابزار را انتخاب و آدرس ایمیل خود را جهت دریافت پیام های ارسالی وارد کنید.
انتخاب نوع نمایش دکمه فرم تماس
      

تنظیمات دکمه فرم تماس
                 
        
        آدرس ایمیل شما
آدرس ایمیل جهت دریافت پیام های ارسالی :

ساخت کد ابزار   پیش نمایش ابزار

نکات قابل توجه درباره این ابزار
» پیش نمایش ابزار صرفا جهت نحوه نمایش ظاهری ابزار می باشد.
» ممکن است در برخی موارد ایمیل های ارسالی از طریق فرم، در قسمت SPAM یا BULK ایمیل شما نمایش داده شود.